Archive for Oktobar, 2012

Realizirane ulične učionice o ženskim ljudskim pravima

Oktobar 20th, 2012

 

SAM_0332.JPGU četvrtak, 18.10.2012. u Sultan Ahmedovoj ulici IMPULS je realizirao četiri ulične učionice na temu ženskih ljudskih prava, kao dio projekta “Učimo o našim pravima!”, kojeg finansira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša. Oko 30-tak žena je u terminima 11, 12:30, 14 i 16 sati prisustvovalo prezentacijama zakonske regulative koja tretira ženska ljudska prava, kao i rezultata anketnog istraživanja provedenog na ovu temu u našem gradu. Zanimljiv i inovativan pristup koji ima za cilj započeti dijalog o ovoj značajnoj temi privukao je mnoge slučajne prolaznice, koje su nakon završetka oficijelnog dijela prezentacije, spontano među sobom pokretale diskusiju o za njih važnim pitanjima. Udruženje u novembru planira na ovakav način obraditi još dvije teme: diskriminacija žena i nasilje u porodici. Prezentatorica je bila profesorica filozofije, sociologije i demokratije i ljudskih prava gospođica Azra Džananović.

Hvala svim sugrađankama koje su svojim prisustvom i sugestijama podržale naš rad!

 

Ulične učionice na temu ženskih ljudskih prava

Oktobar 15th, 2012

U okviru projekta “Učimo o našim pravima!”, kojeg je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, IMPULS će u četvrtak 18.10. realizirati niz od četiri ulične učionice na temu ženskih ljudskih prava.

Pozivamo sve zainteresirane sugrađanke da u slijedećim terminima prisustvuju 20-minutnim uličnim učionicama: 11:00, 12:30, 14:00 i 16:00 na lokaciji ispred restorana City u Sultan Ahmedovoj ulici. Kroz kratke prezentacije prof.Azre Džananović prisutni će imati priliku upoznati se sa osnovama zakonske regulative koja tretira ženska ljudska prava, kao i rezultatima istraživanja provedenog na ovu temu u našem gradu.

 

Dobrodošli!

 

IMAM PRAVO…

Oktobar 12th, 2012

https://docs.google.com/open?id=0B7Sslh4NsyuKTGpCNFdqOHNCVXM

Šta žene misle o ženskim ljudskim pravima kod nas?

Oktobar 12th, 2012

Slijedite ovaj link za novi letak IMPULSa na temu ŽENSKA LJUDSKA PRAVA koji sadržava neke rezultate ankete provedene u našem gradu.

https://docs.google.com/open?id=0B7Sslh4NsyuKSG5taWc2d1N3ZVk

 

Uskoro rezultati istraživanja o stanju ženskih ljudskih prava u našem gradu!

Oktobar 8th, 2012

U septembru 2012. je na području naše općine provedeno anketno istraživanje sa ciljem boljeg upoznavanja stanja na terenu kad su u pitanju ženska ljudska prava, diskriminacija i nasilje nad ženama. Obuhvaćeno je 378 ispitanica različite starosti, stepena obrazovanja, bračnog i radnog statusa. Istraživanje je dio projekta “Učimo o našim pravima!”, kojeg je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.

Rezultati istraživanja će biti prezentirani javnosti, između ostalog, i putem uličnih učionica koje će se realizirati u našem gradu narednih mjeseci, kao i putem naše web- stranice.

 

During September 2012.IMPULS has conducted a survey regarding women human rights, discrimination and violence against women, in order to improve understanding of women related issues in our community in everyday life. There were 378 participants of various sociodemographic characteristics. The survey was conducted as a part of “Let`s learn about our rights!” project financed by Ecumenical Women`s Initiative from Omis.

The results of the survey will be presented through “street classrooms” in next few months, as well as through our web site.