Archive for Decembar, 2012

Održane ulične učionice na temu diskriminacije žena

Decembar 22nd, 2012

DSC02768.JPGDSC02771.JPGUdruženje za pravnu i psihološku pomoć ženama IMPULS je u subotu 22.12.2012. u periodu od 11 do 13:30 održalo je seriju od četiri ulične učionice na temu diskriminacije žena. Ulične učionice su bile otvorene za sve zainteresirane, a prisustvovala im je ukupno 31 osoba. Prof. Azra Džananović je prezentirala zakonski okvir koji štiti žene od diskriminacije, kao i statističke podatke koji ukazuju na indirektnu diskriminaciju, posebno kad je riječ o zastupljenosti žena u tijelima odlučivanja. Konstatovano je da u našoj zemlji postoji dobar zakonski okvir koji zabranjuje diskriminaciju, ali se ne provodi dosljedno. Prisutne sugrađanke su razmijenile vlastita iskustva diskriminiranosti i potrebe da se žene aktivnije zalažu za ostvarenje svojih prava. Aktivistkinje Udruženja smatraju kako je važno da se kao društvo ne “pomirimo” sa diskriminacijom, bez obzira o kojoj se populaciji radi. Ovom prilikom su prezentirani i rezultati istraživanja IMPULSa na temu diskriminacije, koje je pokazalo da je oko 45% žena obuhvaćenih anketom bilo izloženo nekom obliku diskriminacije. Inače, ulične učionice su dio projekta “Učimo o našim pravima!” kojeg finansira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.DSC02769.JPGDSC02774.JPG

Najava: ulične učionice o diskriminaciji u subotu, 22.12.2012.

Decembar 18th, 2012

U okviru projekta “Učimo o našim pravima!”, kojeg je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, IMPULS će u subotu 22.12. realizirati niz od četiri ulične učionice na temu diskriminacije zasnovane na spolu.

Pozivamo sve zainteresirane sugrađanke da u slijedećim terminima prisustvuju 20-minutnim uličnim učionicama: 11:00, 11:45, 12:30 i 13:30 u restoranu City u Sultan Ahmedovoj ulici. Kroz kratke prezentacije prof.Azre Džananović prisutni će imati priliku upoznati se sa osnovama zakonske regulative koja tretira ovu temu, kao i rezultatima istraživanja o diskriminaciji na osnovu spola u našoj lokalnoj zajednici