Archive for Oktobar, 2013

Potpisan protokol o saradnji sa CMZ Travnik

Oktobar 31st, 2013

Promotivni materijali na odabrane teme

U utorak, 29.10.2013. Udruženje građana za pravnu i psihološku pomoć ženama IMPULS potpisalo je protokol o saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje koji djeluje u sastavu Doma zdravlja Travnik, s ciljem adekvatnije pomoći i podrške ženama. Ovim protokolom CMZ Travnik će prema potrebi klijenticama IMPULS-a pružati suportivni individualni i grupni tretman, a samom udruženju pomagati oko izrade edukativnih materijala i edukacija. S druge strane, IMPULS će stvoriti pretpostavke, uslove i logističku podršku za realizaciju pomenutih incijativa.