Archive for Juni, 2014

KONKURS

Juni 16th, 2014

U sklopu projekta „Žene na tržištu rada“ kojeg finansira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Udruženje građana za pravnu i psihološku pomoć ženama „Impuls“ objavljuje

KONKURS

Za najbolju amatersku fotografiju, poster ili crtež, uz slogan na temu „Žene na tržištu rada“.

Cilj konkursa je kroz fotografiju osvjedočiti aktuelnosti vezane za uposlenost žena na lokalnom, ali i globalnom nivou. Na koji način žene afirmišu svoja prava na radnom mjestu, opiru se nepravdi, kreiraju nove mogućnosti…
Ovim konkursom IMPULS želi aktuelizirati problematiku uposlenih žena i doprinijeti ostvarenju jednakih mogućnosti za žene i muškarce.
Konkurs ostaje otvoren do 10.jula 2014. Učesnici (stariji od 18 godina) imaju pravo poslati do tri fotografije na e- mail adresu: impuls.bugojno@gmail.com sa naznakom “za konkurs”.
Tri najbolje fotografije će biti birane preko društvenih mreža i nagrađene novčanom nagradom od po 100 EURa, te biti dijelom izložbe fotografija koju će IMPULS prirediti u okviru projekta. Slanjem fotografija učesnici prihvataju njihovo kasnije korištenje u kampanji osvješćivanja prava žena u radnom odnosu.
U slučaju fotografiranja drugih osoba učesnik treba posjedovati pismenu saglasnost istih. Za dodatne informacije obratite nam se putem e-maila.

Žene na tržištu rada

Juni 16th, 2014

Zahvaljujući finansijskoj podršci Ekumenske inicijative žena iz Omiša, IMPULS počinje sa realizacijom projekta “Žene na tržištu rada” koji će trajati do kraja 2014.godine. Problem kojim se projekt bavi je nepovjerenje društva u jednake mogućnosti muškaraca i žena. Aktivnosti planirane projektom odnose se na anketiranje poslodavaca, prikupljanje informacija i općenito istraživanje trenutnog stanja po pitanju uposlenosti žena i problematike radnih odnosa. IMPULS će također raspisati i konkurs za najbolju amatersku fotografiju, crtež i poster sa sloganom, na temu žena na tržištu rada, te upriličiti izložbu najboljih sa ciljem aktuelizacije nezavidnog položaja žena u radnom odnosu. Na osnovu spomenutih pokazatelja sa terena IMPULS će dizajnirati virtuelnu kompaniju u kojoj bi žene voljele raditi. Planirana je i promocija uspješnih žena iz lokalne zajednice, te okrugli stol na temu “Položaj i uloga žena na tržištu rada”.