Archive for Oktobar, 2014

Virtuelna kompanija IMPULS-a

Oktobar 16th, 2014

Slijedeći link
http://nasakompanija.magix.net/public/ pogledajte virtuelnu kompaniju prema viziji IMPULS-a u kojoj bi svaka žena voljela raditi. Ovo je dio kampanje u sklopu projekta “Žene na tržištu rada” kojeg finansira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.