Novi projekt IMPULSa: DIJALOG TOLERANCIJA SNAGA

Juli 21st, 2015 by mersiha Leave a reply »

Udruženje građana za pravnu i psihološku pomoć ženama „Impuls“ počinje implementaciju projekta „Dijalog Tolerancija Snaga“ koji finansira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.

Projektom se želi osigurati pozitivan ambijent za druženje žena, razmjenu mišljenja, prevazilaženje predrasuda, upoznavanje drugih i drugačijih. Početak projekta će obilježiti kampanja sa porukom da u našem društvu ne treba ostaviti prostora i mjesta za diskriminaciju jer svi smo mi prije svega jednaki ljudi sa istim potrebama, problemima, željama, strahovima i stremljenjima bez obzira na vjeru, spol, političko opredjeljenje i druge različitosti koje nas dijele.

Cilj projekta je izgraditi veću dozu tolerancije prema drugima i drugačijima. Ne moramo biti jednoobrazni kako bismo se dobro slagali, potrebno je da govorimo o jednakosti u različitostima zalažući se za duh tolerancije i poštivanja jednih prema drugima.

Stoga pozivamo sve žene da se odazovu našim pozivima i uzmu aktivno učešće u sadržajima i aktivnostima projekta „Dijalog Tolerancija Snaga“ kako bismo svi zajedno gradili zdravije i otvorenije društvo.

Advertisement