Archive for Septembar, 2015

Posjeta crkvi Sv.Ante Padovanskog u Bugojnu

Septembar 21st, 2015

U subotu 19.09.2015. godine u sklopu projekta Dijalog Tolerancija Snaga grupa žena, učesnica projekta, posjetile su Crkvu sv. Ante Padovanskog u Bugojnu. Projekt ima za cilj izgraditi veću dozu tolerancije prema drugima i drugačijima.
Obilazak vjerskih objekata je jedna od aktivnosti projekta kroz koju će se učesnice upoznati sa fizičkim prostorom koji je drugačiji od onoga na koji su inače navikle. Ovo je prvi obilazak u sklopu projekta, a u oktobru i novembru su planirani obilasci džamije i pravoslavne crkve.
Obilazak je počeo sa prezentacijom Župnika Zorana Tadića koji je predstavio historijski pregled gradnje crkve i njene važne osobine kao i to da crkva sadrži veoma vrijedne umjetničke radove kao što su: oltar tirolske provenijencije koji je izradio Franz Schmalzl iz Tirola (St. Ulrich, Gröden), vitraje Stane Kregara i Slavka Šohaja, te rozeta Ive Dulčića, postaje križnoga puta Josipa Bifela, slika Gabrijela Jurkića “Primanje u Treći red”, kao i oltarna menza Zdenka Grgića.
Unutrašnjost crkve uređena je po projektu Tihomira Štrausa.
Kip sv. Ante koji se nalazi ispred crkve je rad poznatog kipara Ivana Meštrovića.
Crkva ima orgulje od 27 registara.
Župnik je također dao osvrt na samu organizaciju crkve kao institucije vjerske zajednice, te katoličanstva kao svjetske religije. Razgovaralo se o arhitekturi objekta, o značenju pojedinih dijelova crkve, te njihova upotreba i simbolika. Nakon obilaska enterijera učesnice su obišle i eksterijer crkve. Uslijedila su pitanja i odgovori, razgovor i dijalog. Druženje je nastavljeno u lijepoj atmosferi uz ručak.
U sklopu projekta sprovodi se i kampanja sa porukom da u našem društvu ne treba ostaviti prostora i mjesta za diskriminaciju jer svi smo mi prije svega jednaki ljudi sa istim potrebama, problemima, željama, strahovima i stremljenjima bez obzira na vjeru, spol, političko opredjeljenje i druge različitosti koje nas dijele.
Poruka je da ne moramo biti jednoobrazni kako bismo se dobro slagali, potrebno je da govorimo o jednakosti u različitostima zalažući se za duh tolerancije i poštivanja jednih prema drugima. Današnji događaj je pokazao kako uistinu malo znamo o drugima i drugačijima i kako svi imamo mnogo toga za naučiti.