Archive for Februar, 2017

Udruženje IMPULS u novim prostorijama

Februar 19th, 2017

Obavještavamo korisnice usluga udruženja IMPULS da smo se preselili na treći sprati iste zgrade (Centra za socijalni rad). Najave izvršiti putem e-maila.